Verdensdagen for PSYKISK helse, og Stilhusets rolle som IA- bedrift

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse har vi i samarbeid med KaoDesign laget en kolleksjon som fokuserer på nettopp dette. Vi setter fokus på hvordan det oppleves å slite med psykiske utfordringer, og kolleksjonen inneholder også positive budskap vi håper mange kan finne inspirasjon og glede i.

Iet samfunn i konstant utvikling ser man et økt antall unge falle utenfor. I følge statistisk sentralbyrås rapport fra mai 2019 er det flere og flere unge som har fått arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd uten å først å ha forsøkt seg i arbeidslivet. Tidligere har det vært vanligere at ytelsene ble kombinert med arbeid, aktivitet eller utdanning.

I følge OECD er andelen unge som går på helserelaterte ytelser stor i Norge sammenliknet med andre land (OECD 2018). I 2017 mottok 5,2% av 18-19 åringer arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd (SSB).

Antall unge med helserelaterte utfordringer som har kombinert ytelser med arbeid, aktivitet eller utdanning har sett en markant nedgang fra 22 til 14 prosent fra 2008 til 2017.

I 2008 var det i underkant av 29 000 personer i alderen 18-29 år som mottok AAP eller uføretrygd. I 2017 var dette antallet betydelig høyere, og utgjorde rundt 44 000 personer (SSB).

Denne utviklingen bærer en enorm samfunnsøkonomisk kostnad, og det er en tydelig mangel på tilrettelegging for å få unge ut i aktivitet. Dette burde forebygges i ung alder. Etterhvert som årene går og det blir større tomrom i CVen, blir det desto mer utfordrende å komme seg ut i arbeidsmarkedet.

Stilhuset er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsplass) og vi anser det som vår plikt å gi arbeidsløse en sjanse til å bygge seg en karriere hos oss. Stilhuset.no er bygget på det fundamentet at vi er en inkluderende arbeidsplass, og vi ønsker å hjelpe personer med ulike utfordringer og nedsatt arbeidskapasitet ut i arbeidslivet. Vi har et tett samarbeid med NAV Drammen som gjør det mulig for oss å tilrettelegge arbeidsoppgaver og arbeidstimer for våre ansatte. Ønsker du å vite mer om hva det innebærer å være en IA-bedrift? Les mer her. Vi oppfordrer flere bedrifter til å tilrettelegge for unge som har falt utenfor grunnet fysiske eller psykiske utfordringer. Disse menneskene må bli sett og føle seg verdsatt, og ikke føle seg som en byrde for samfunnet.

Vi har valgt å donere 100% av overskuddet fra Mental Helse kolleksjonen til Mental Helse som gjør et formidabelt arbeid med økt åpenhet, og forebygging av psykiske helseproblemer.

Spine
Spine

Spine

199,00 kr
Gå til produktsiden
You can
You can

You can

199,00 kr
Gå til produktsiden