Limited Edition

Noen av våre design kommer kun i begrensede antall.

Disse er som oftest designet i samarbeid med anerkjente designere, og antall trykk er forhåndsbestemt før designet annonseres for salg. Vi er de eneste som besitter rettighetene til å trykke opp disse bildene. Alle våre limited editions kommer nummerert og stemplet av Stilhuset som autentisering.